h o n g x u n s ơ n

 

 

L Ạ N H
 

Rờ đu cũng thấy lạnh
thực phẩm
chăn
mền
cu thơ biếm vo số lẻ
nước. nước lạnh r
nơi gc tối
hằng h đng băng
khng cn ai trượt tuyết giờ ny
tuyết. v mu
những ngn tay
đng
cứng
ly rượu đỏ
lấm lt mu cờ


hong xun sơn
24 thng mười hai 2019

 

 


art2all.net