h o à n g x u â n s ơ n

 

 

L a n  S ầ m


Kiêu hănh tôi. t́nh yêu em
chúng ta dẫn một êm đềm khúc nôi
mùa xanh. sưng tấy da trời
trái ửng đỏ chín trên môi luyện t́nh
áp miệng vào giấc phiêu linh
mớm diên hương ứa mật quỳnh nguy nga
cấy phù sinh. biển. sáng ḷa
cận chiến tỏa sóng ngàn hoa băo nằm
chợt về thổ nhưỡng căm căm
vai thuôn hải đảo mạch ngầm sa giang
bốn mươi năm cuộc lâm sàng
c̣n trong xương tuỷ tơ han mộng này
t́nh yêu tôi mặc bến đầy
thuyền đi một dăi mưa bay phù kiều


Hoàng Xuân Sơn
tháng 3/08

 

 

art2all.net