h o n g x u n s ơ n

 

 

lăn theo nỗi đời
    [lu khng lm thơ mi. viết rồi xa. rồi viết]

c những bi thơ khc tht tht
lần hồi trong một nỗi đau lu
như con quạ. m đen tiềm thức
gặm tiếng ku khan r mục lầu

một căn gc nhỏ. khc thường tr
chạng vạng nghe thm tiếng nhạc buồn
buổi chiều buổi chiều qua như thể
trời ko gi về mưa ngập tun

rồi bỏ đi xa khng mu nhớ
ko o tang thương chạy mt ma
chừng c khi no mơ lệ thuỷ
hết rồi trăm cuộc phiếm xng x

để anh ngồi lặng cu h cũ
ớ cất ln giọng v dầu
như nước khua lu cho chống mỏi
mơ mng nghe nắng tận đu đu

vẫn trẻ hay gi. vẫn muốn khc
mỗi khi tm sự buồn rm rứt
nước mắt l giọt nhạc khng lời
cho nhau hn dịu bao nỗi đời . . .

hong xun sơn
3 juin 2015

 


art2all.net