h o n g x u n s ơ n

 

 

l   t n h

 

 Tựa lưng sương
ướt vai cầu
nghe ti chiếc l bay mau về tnh


hxs
X.20
 


art2all.net