h o n g x u n s ơ n

 

 

lều thu

thu ly bệnh ngứa da trời
nằm nghing nghe thấy cuộc đời chạy rng
đn kiến tở mở qua sng
l. l tấp một bụm hồng thiết thao
trn nc. quạ khản giọng. go
trả ti bạn lữ lời cho mun xưa
thu đi. cn bợn gi           chừa
ngọn tc bay qu lầu trưa dụi buồn

đẩy người. tới một niềm thương
m rồi đứng lại bn đường thở than
nghe ai h giọng xuyến vng
chim đi một nước cầu sang lại về
đời buồn. luẩn quẩn hn đ
bn tay rất tội giữa nghề sinh lao
sn chơi đ trụi cy ro
xin đm cn chống ngọn so ăn năn

bước qua. bước qua n cần
vuốt ve. nắn lại cht trần gian qun
ngy đi c vạn dốc triền
cứ lăn. lăn mi cũng quen ngấn chiều
dựa. ngồi với tảng hoang liu
nghe lều thu vn đi điều nhớ thương
ơn nhau. giữ lại v thường
v mi son nhạt mi hương giảo trnh

hong xun sơn
5 nov. 2014


 

 

art2all.net