h o n g x u n s ơ n

 

 

liều bay

thẳm su rồi cũng cạn
nn ngả tri hương bo
nghe sơ huyền đ mất
một ci miền xn xao

rộ ln. phẩy, lời chen
bn xc thần tắt ngm
thn m. cy khng đn
nghẽn tri đường xa lạ

gi o phất đau qun
tnh yu v ba ch
năm mươi năm ko rền
nhạc sương ci lấp l

ht với chn cuồng ngạo
rồi theo đm lấn cng
nỗi niềm căng mắt bo
đ che m xun dung

c đấy. xanh di ngn
cầm khng ngạ tc liu
đời hư cng din vĩ
bay một trận ngất liều

hong xun sơn

12 nov. 2014

 

 

 

art2all.net