h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

Lĩnh Xướng


làm thơ trên đồi tía
rớt xuống một cương thường
buổi chiều thâm mỏ quạ
rót ngậm ngùi thân xương

năm mươi năm vần vụ
bắt đầu tiết hai mươi
mùa xuân ôm bó mật
lăn về phía mặt trời

để triều xanh hiện nguyệt
lơi lả phiến mây tù
một hồn kinh khuyết tật
tự muôn ngàn yên cư

th́ thôi em cứ ở
dài êm với thu sầu
con sóng t́nh hoan ải
đă ngậm rồi bể dâu

làm sao đường chim mỏi
vẽ tán mùa mắt phượng
thôi hạt nước đă ch́m
giữa bơ phờ lĩnh xướng

hoàng xuân sơn
10.6.2011
 

 


art2all.net