h o n g x u n s ơ nl o ạ n

ma đng bước qua xm nặng nề
con đường chữ L rc v ng cụt
c nhiều khi mnh dọ thm mnh
[nghe ngng. biểu dương. thụ động]
khoảng ngậm cm v cơn đin đồng la
như kẽ tay mẫn ngứa kh da
chn co quặp cng kha đề phng chui rc cơn mộng
bng thot ra khỏi mạch ngầm. xướng
nằm trn giường một khối c đơn
v tự mn


lạ mặt rồi quen
xm xt. v x đẩy
ngy lếch thếch mang đi triệu chứng by hng
tứ vụn. nghĩ khng quyết lm
bứt rứt đm vụn vặt bnh an
mi giới trng trng loanh quanh rồi khng về được
một chỗ tr nhập nhằng
của thịt xương đ qu thời hạn
nơi hạnh phc chỉnh hnh đa khoa


Hong Xun Sơn
15.11.2013


 

art2all.net