h o à n g x u â n s ơ n

 


L O V E  L E T T E R S  I N  T H E  S A N D
[ J.Fred Coots/Nick Kenny&Charles Kenny
Cover version & recorded by Pat Boone]


 


On a day like today

We pass the time away
Writing love letters in the sand

How you laughed

when I cried

Each time I saw the tide
Take our love letters from the sand

You made a vow that you would ever be true
But somehow that vow meant nothing to you

Now my broken heart aches 

With every wave that breaks
Over love letters in the sand

 

~~oOo~~

 

 

THƠ T̀NH TRÊN CÁT
Hoàng Xuân Sơn, phỏng theo Love Letters In The Sand

Rồi một ngày - tựa hôm nay
Biển vắng – cát in chân người
Bài t́nh ca viết nên ngàn lời thơ

Cho mây trời - nằm nghe sóng
Cát ấm - với môi hôn nồng
Bài t́nh ca nhớ không người yêu xưa?

Điệp khúc:
Buồn theo năm tháng lướt qua
Dấu chân người đă xa
Trời mùa đông vắng tanh
Biết bao giờ nắng lên

Xin một ngày - về bên nhau
Ta sẽ hát khúc yêu đầu
Bài t́nh ca sóng đưa lời ru quen

 

_____

 

Mời nghe :

Love letters in the sand ( Pat Boone)

 


art2all.net