h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

 

lục bát ở denver

 

không có cơm

chỉ c̣n cháo
 

để mặc tóc trán bay. x̣a
để mặt dính gió bù loa phận đ̣i*
giờ này ḿnh bước liêu xiêu
không gậy chống cũng rấn liều phong ba
cứ mặc sương ngoài hàng ba
để lạnh ốm nghén một ṭa phôi thai
trôi      trôitrôi      dài trôi dài
ḿnh trôi như thể một vài phiên trôi

định vị một khúc. rồi thôi
ngồi im như tượng. núi. đồi ra riêng
ở lại mần chi đau miền
chia năm xẻ bảy buồn thiêng mấy kỳ
tới hồi tràng hạt lâm ly
lết qua tới bến vụng quỳ chân đau

hoàng xuân sơn
13.9.16


 

*mặt bơ phờ dính gió bao la – Tô Thuỳ Yên
 

 

 

 

 


art2all.net