h o à n g x u â n s ơ n


 

lục bát ba ngàycrazy moon
điên rồi. một nửa vầng trăng
nuốt da bạch tạng mửa lằn chớp xanh
ầu ơ. trúc thử buông mành
hát ru chiếu lệ hùng anh một đời
một tuổi vàng một cơ ngơi
người chết người chết người. rơi thục thành
búng. hay chuồi cũng qua nhanh


square
tặng vuông chiếu luân hoán
nh́n qua khe hở của trời
bỗng thấy bời rời cỏ mọc đầy sân
một vuông khăn
tưởng chiếu ngồi
cồn lau hết cả hương đời tự nhiên
giọt nâu thấm đậm qua miền
chợt bay khói lăng
từ phiên điệu hồng


suddenly
tặng bs đỗ hồng ngọc
nhân đọc già sao cho sướng
già sương cho sáo

chân mọc dài ra
hồn đè đá khối
bữa ni thoạt đứng thoạt ngồi
thoạt nghe cơ thể
nằm dài tứ chi
buồnbuồn. cứ thoạt bước đi
loanh quanh luẩn quẩn
chộ ǵ cũng vui
trầm cảm ngọt như mía lùi
thoạt ăn thoạt ngủ
thoạt
chui vô ḿnh


hoàng xuân sơn
22, 24, 26 mars 2014


 

art2all.net