h o à n g x u â n s ơ nl ụ c b á t n g à n n g à y 6@8


ba vạn sáu ngàn ngày tử sinh
mấy ngàn ngày cho lục bát
một khởi đầu? một thuỷ chung?
có lẽ!

 


2. nov. 2013
h o a m ê


khi ngậm miệng lại. không lời
là khi nuốt cả đất trời
vô can
vô tư. như rượu uống càn
tới khi trống rỗng
hành lang ngực chiều
khi đóng hết cửa mỹ miều
là khi hoa nhọn
đâm liều cực.


 


đ ừ n g. đ ừ n g


đừng thức
lay
để yên sương ngủ
dưới ngày tịch nhiên
để trăng xuyên suốt chỉ. miền
ngón tay cong cớn
lưỡi liềm mắt xanh
đừng canh gác. mộng. khúc quành
chuồi đi một nét cực nhanh
hồng trần


b a y


tài hoa tài hoa bềnh bồng
trên sông sóng nước
trên đồng cạn khô
trên mây một đóa trăng. thồ
ngang lưng mă vỹ. âm. thô
cực kỳ
tài hoa như mặt đá. lỳ
như sắc vàng năo
hồ nghi. tuư. chiều
tài hoa ở độ liêu xiêu
ngón chân vô cực
bay
vèo
thế nhân

Hoàng Xuân Sơn

 

art2all.net