h o à n g x u â n s ơ nl ụ c b á t n g à n n g à y 6@8

ba vạn sáu ngàn ngày tử sinh
mấy ngàn ngày cho lục bát
một khởi đầu? một thuỷ chung?
có lẽ!

 

 

5 nov. 2013
h ổ. c h ấ m. x u ố n g h à n g

 

tôi ngồi vắt vẻo. nên thơ
b́nh tâm. như có một giờ triệt tiêu
xô hết tôi ra mọi điều
mà sao hiu quạnh vẫn kêu. thống. trầm
trầm ngâm. à. rồi trầm ngâm
như tượng? ồ. không
một khúc cầm [sững]           ngang
tôi ngồi thấp thỏm. sang trang
bê bết xuống hàng
quyển khép tràng thiên
xin đừng nhại tiếng thuần. nguyên
da thơm cấy lại hương miền vô sinh


b u ồ n t ô i


phố sữa lên đèn
nhớ hương tóc mạ
ru đền ấu thơ
nhớ tôi
từ thuở           đến giờ
biết tôi đâu?           lạc
mà ngơ ngác t́m
nhớ giọng cười
của buốt tim
và tiếng khóc của nổi ch́m
sơ sinh
thấy tôi
khỏa lấp bóng ḿnh
trong cơn nhập động
phồn vinh
úa
tàn


b à i r ủ r ê m ù a x u â n


nằm lây lan cả cánh đồng
từ tháng giêng nồng
qua tháng hai           lơi
tới khi chộ ánh mặt trời
là nheo đốm sáng của lời vô tư
dậy. loay hoay. ngắm
từ từ
dẫn tới hương đẩu. thừa. dư
vạn ngày
à. cuộc đời. cũng hay hay
dù vui rất ngắn
mà đầy nhiệt tâm
xin nhau đừng có ngại ngần
xáp dzô lân cận
một lần. rồi           qua

Hoàng Xuân Sơn
 


art2all.net