h o à n g x u â n s ơ n


 

L Ụ C B Á T T H Á N G B A
N Ă M N À O


 

C Á N H T R Á I

Trèo tường. bẻ trộm bông hoa
chợt nghe thanh khuyển
bên nhà đông lân
t́nh đưa cẩu mộc lên ngàn
giả sơn hứng giọt nước tràn
mi cong
mùa tranh êm. cảm ngộ ḷng
ngón hương thầm kín
bay ṿng cánh sen
áo ai như lụa thở
mềm
trên lưng cánh gió
đầu thềm cúc hoa
vàng trưa óng mượt tam ṭa
hỏi riêng ngực nắng
c̣n tha thiết nh́n
thôi th́ bồ kết chân chim
mai rừng tóc gội
khuất ch́m
dáng xiêm.

 H O A K I N H

Hoa mọc đầu tường cánh xanh
tường vi đóa lạ vin nhành khổ đau
ôn nhu về tạng buồn rầu
hồi chuông khuyết ngọc kim âu vơ vàng
hát chiều kinh tự mênh mang
lên sư nữ gạt mối tràng oan khiên
ngồi nghe đá tảng ru phiền
phấn hương ủ mặt từ phiên chợ người
thụy mầu quả chín rơi rơi
trầm luân thôi đă mộng rời chân như
hoa chen c̣n nghĩa tạc, thù
người đâu gần măi t́nh thu vĩnh hằng
 H Ạ N H N G U Y Ê N
trong tử ư Hữu Loan

Lên vời. đội đá thong dong
là tương tri với tuổi ṛng thênh thênh
ḱa. thức mây chiếu bồng bềnh
tự do nằm giữa mông mênh ngực trời
rặng chiều. sương chín nguồn khơi
chín mươi gạn đục. thản lời di ngôn
dặn tâm thân chớ mỏi ṃn
dặn ḷng trực tuyến sắt son một đường
mùa sim nào vẫn luyến thương
ru thơ về cơi ngộ thường trăm năm

HOÀNG XUÂN SƠN
16 mars.2010

 

art2all.net