h o n g x u n s ơ n

 

lc no tỉnh lc no say

 

 

 

tỉnh rượu.  lại nhn ra ủ dột

bộ mặt đm qua của tưng bừng

rtrt.  kệ.  trn ly khng đy

cụngcụng.  người đin kết g khng

 

hết biết hết biết.  biết chết liền

gục ở nơi nao khng nhớ ta?

phải.  in hnh.  nơi? [khng nhớ]

nhớ được th đu phải lệ nha

 

 

hong xun sơn

26 sept. 2014


 

 

 

art2all.net