h o à n g x u â n s ơ n

 

 

l ư ợ n g đ ờ i

âm ỉ cháy. từng hồi
con dốc đời đổ lửa
đứng bóng trưa. thôi nôi
một tuổi già xe ngựa

tay khấu chưa hề buông
vẫn lướt ngoài muôn dặm (*)
thơ mỏng đôi cánh chuồn
áo mỏng hờ. say đắm

ai treo một búi hương
lừng suối tóc kỳ nữ
e ấp nụ hải đường
nặng ḷng mây viễn xứ

tựa bóng chiều rơi phai
đẹp năo nùng hoang phế
trăng khẩy móng son dài
tiếng đàn ai ngân lệ

lắng nghe từ âm thi
mỗi phiến hồn đơn thoại
đâu gối mỏi chân quỳ
giữa lượng t́nh phơi phới

hoàng xuân sơn
4 juin 09
(*) Kiều
 

 


art2all.net