h o n g x u n s ơ n

 

 

lướt qua đi.nước
          đặc qunh. khng nốt thở. của người

khậpkhiễngvcmađi
quảixuốngđồng an giạ
nướcnướcnước. tộig
nằm khan trnđấtl

nếucchnmgiong
mộtcuốcngườinnn
nếucmimcười
mưaxuốngđờicưngụ

chohinlạnhtcmnh
sợibuồnchansợinhớ
rồinghemưaủdột
đểrườirượimắtbuồn

mơphốnhmchung
sauđồi.mộtphảngnắng
mơgithơmmagặt
đimươituổilậptrnh


hongxunsơn
3/7/2015
 

 


art2all.net