hong xun sơn

 

m ạ c

 

 

 

ti ngạt thở. như trăng

đm củi than

đốt chy hương rừng

ti như thừng ko neo

về hướng mặt trời mọc

biển quạnh hiu. những rặng đồi khc lc

ti như thn cy trc vỏ

ma l đỏ về chn ngọa cầm

đn lết phong. ru mục

 

ti như tnh khc. cuối năm

phong thư đời đời nim mạc

ht khc dạo đầu

hở hang ngy mới

ti như mi tc gội

m em đằm đằm lướt qua

nỗi xa nh vẫn cn đứng np

cy mưa. con chim mo trụi

ướt nhẹp hin cha

 

ti ngạt thở ngạt thở

đu phải tại ma xun

ko h dĩ vng

đu phải tại lng xun

m ỉ. đốt. hương trầm

chập chờn hiệu ứng

bướm trang xanh mắt rắn

băng phiến mn thơm

o khăn lu đời

mi gỗ cũ

 

thuyền giấy. cầu vai sương

khuya

mắt nhọn

trời m hoen

trắng tinh thớ vải

chiếc bnh lưng trần. ba mươi

đm. những con sc sắc mn một bn

suối

 

ti ngạt thở như mi

nụ hn thầm

manh mối

 

HongXunSơn

11.11.11trang hong xun sơn

art2all.net