h o n g x u n s ơ n

 

 

 

mạch


ti chờ hết một con trăng
m sao mạch nước sng hằng chưa ngui
mạch tim của một vng đời
gi trn gương lạnh bng hời vi l
mạch đất xới loạn biểu đồ
v thức cảm ứng từ x động chiều
mạch m ko mệt dy thiều
ct kt da thịt lều bều mu xương
mạch lnh cư dại tn đường
đi chưa thấu ni biển tun do do
nước m leo tận non cao
mạch lng thin cổ tư tro viễn phương


hong xun sơn
thng 4 năm 2017

 

 


art2all.net