h o n g x u n s ơ n

 

 

mang đi cng

khựng lại nỗi đau. hứng. chờ
việc phải đến cũng như hơ lửa tn
v dầu. ấm cht quan san
cũng xin bnh tọa
nghe đn khiếu m
điện ở đụ la. trăng bầm
ma rơi hột . l. ngoi tm cửu hằng
miệng cười cn nhớ giung giăng
nn thơ tnh cuối cũng bằng lng cho
mạch suối. chm. như nh tro
mnh mang xm sắc
chuyện tr n nhu
sống. mang đi cng. ngục t
mưa ngoi khe ải
oan vu nghiệp trng

hong xun sơn
19/7/2014

 

 

 

 


art2all.net