h o n g x u n s ơ n

 

 

m a   n h ậ p

 

con ma văn chương nhập.    vo

ci đầu lc lắc

vi    cho       tứ phương

xin tao ngộ

một con đường

chẳng m triết l triết phường       cũng khng

xin qunh lại

một khc sng

để mnh cng tắm

giữa dng ấu thơ

xin ch dế ở bụi bờ

gy.    cho no giọng

ầu    ơ       v        dầu

 

hongxunsơn

14/7/12

 

 

art2all.net