h o à n g x u â n s ơ n


 

mật thiết
gởi tặng Thành Tôn

tôi có nhiều bạn [quư]
rất quư là đằng khác
quen lâu mới gặp những t́nh cờ giao thoa
hương đậm thêm chưa từng nhạt
nơi nào. khúc nào cũng liền lạc mối dây êm đềm
gút chặt
không hiểu sao có nhiều cánh cửa tự nguyện đóng lại
[ở giềng mối nào]
một thời đă mở ra
chấp chóa vạn cánh hồng
tôi chỉ muốn làm con sên nhỏ nhấm nháp từng nhụy sương
nơi khu vườn t́nh
có phải hoa đếm tả tơi trong chiều nghịch gió
không
trời không đa nghi như vệt hằn đóng chốt
tôi không tin đường trưa gắt quá bộ xuân th́
hăy nhớ rằng bánh xe đă lăn
cảnh đời xin hé lộ
tôi có nhiều bạn thiệt dễ thương
rất dễ thương
và măi dễ thương đèo nên bề dày cuộc lữ
lưu chiếu thâm xuyên những tấm ḷng
tôi ở gần tôi đi xa lúc nào cũng nhớ bạn
xin dị biệt hôm nay
đừng làm buồn ḷng kẻ khác


hoàng xuân sơn
nghiêng qua ngày tám tháng sáu
2015

 


art2all.net