h o à n g x u â n s ơ nmàu son nhạt
tặng Nguyễn Thị Khánh Minh

lên đoài.        ngậm
với cảm ho
mặt trời ác tính
vẫn ḷ ḍ theo
chơi vơi một khấc qua
đèo
chợt nghe đá thở
cong queo vực ngàn
dậy đời. một bữa lang thang
đi đâu cho hết
địch-đàn-ca-ngâm
về chơi
một cử thất thần
bạn bè đắp đỗi
cũng dần
thớt
thưa
 xuân ỉm

ừ. vang vang một chút xuân (1)
chút không huyên náo
chút gần riêng tư
chút quen bộ dạng lừ đừ
như vô âm thoảng. nhại

tiếng im
tiếng cười
mở
khép
lim dim

 


tựa. và xuyên suốt

áo the thâm. tới độ. tàn (2)
c̣n manh áo thụng
bần hàn vái nhau
hương bền
đă rót từ lâu
thù thù tạc tạc
cụng đầu
anh
em

áo thâm. tàn với cơ cầu
hôm nay thù tạc
mai sau cúng dường
thân thồ
đụn gánh lửa rơm
mở ra cánh cửa
tinh tươm nhục h́nh
mai sau
đừng có vô t́nh

hoàng xuân sơn
29 jan. 2015


(1) Vang Vang Trời Vào Xuân – Thanh Tâm Tuyền
(2) Chiếc Áo The Thâm Tàn(g) ? – Đan Trường (1953)

 


art2all.net