h o à n g x u â n s ơ nmây. tháng giêng

lỡ nh́n theo áng mây cong
nên con mắt đă chạy ṿng tiêu sơ
cây hoang. đời nhuốm bụi bờ
trưa ai mắc vơng lời thơ đột tàn
chữ nằm trên một cuống nhang
lụi rồi tâm tưởng khói lan mộ chiều
nghe dài tóc bạc xiêu xiêu
ốm theo mây tận một liều tuư vi
sắc muông đă lạnh chân quỳ
mùa chim cánh tải c̣n nghi hoặc nào
khi về đồn quận lao xao
nhà chôn thạch động cho đào tị bay
khóa nồng c̣n đứng loay hoay
thèm nghe thân nhiệt cuối ngày luân lưu
vàng mai rụng hết xuân kiều
sao c̣n biếc ngọc tỳ kheo vết buồn
thôi th́. lặng. với mây tuôn

hoàng xuân sơn
26. jan. 2015

 


art2all.net