h o n g x u n s ơ nm y  b o*

 c thật bng phn nở hoa đ
khi trại săn đng cửa truy lng

những tin sch đ trở lại dạng bnh thường
khi ma bo chữ đi qua
chiếc gậy như lại vung vẫy d đường yu sch
tất cả vũ trụ ny xin đng lại my
cho những bức hnh tự kỷ
được lung linh bng chiều

loi su mọt np trong giấy
ha trị những bi thơ vẫn nằm nghe huyền nhiệm
c những cu chữ phớt qua như bnh kẹp mỏng
chẳng lưu một dư vị no
của tin yu hằng sng bản văn
thầm lặng
như kiếp người

v xin được nụ cười
khp hờ trang sch


Hong Xun Sơn
14 dec. 2013
*nhan tiểu thuyết Ng Thế Vinh

 


art2all.net