h o n g x u n s ơ n

 

 

miền thao thức của biển

khng c g chm được dưới ct
rất lu
vết bỏng ma h
hn ln xu chuyền bọt sng
mi nho biển
như người thợ tnh si vẽ tri tim trong mỗi bước chn trần
đi về pha đền đi ngư nữ
anh nhớ em rặng dừa lơi lả
go cơn ru yu
giống mo hoang của biển
khng c g khc hơn ngoi phiến mộng du
dưới hng bạch dương nao nức
ngọn cỏ bồng. lăn
theo gối


kỷ niệm về cnh tay di m quanh thp cổ (*)
tầng đ khp ru
th xưa. đ bng bẫy tn người
mường tượng một dng nằm chấp chới
mưa lỗ chỗ
tiếng mật niệm của đời
tiếng r ro trng thẳm
khc ballad thầm lay
một bng chiều tuyệt tự

thu. ht. nhỏ. dần
chấm đen
tờ mộng trắng


hong xun sơn
rạng hai mươi su thng ba, 15


(*) hnh tượng trong Diễm Xưa, ca khc - Trịnh Cng Sơn


 


art2all.net