h o n g x u n s ơ n

 


m i ề n t u ộ t
             thơm dấu hi
về nơi ng trăng phai
chiếc gai dằm ngọn cỏ
ở pha long lanh ci

một vết sương. một
vờ bưng mặt khc khch
để lọt ra phiến cười
đm. vẫn hồn rất lịch

lm nguyệt xanh ngoi trời
người thả o nương đồi
tiếng chim hồng ku no
m một trng giao bi

sao nằm trong ti mộc
nhn ng nh hoa thề
phải cng lưu ly ngọc
biết một lần đ m


HongXunSơn
24/5/13

 

art2all.net