hong xun sơn

 

m n h  l ạ i  đ ă n g  k h o a

 

DUY KHIM  NGỌC DIỄM

bốn n-văm hai ngn mười hai ny con đi lấy vợ

lng bố mẹ vui mở hội tết trng dương

ừ nhỉ cao tro 40 mươi năm trước đ ln vai cụ

40 con by giờ nom hy cn tơ

mừng con nu o người thương đng lc kịp thời

i gậy như nhiệm mầu đ lần d ra đường sng

mặt ngọc ngời men tơ đẹp diễm kiều

 

 

HY

đừng uống thuốc trợ tim

hy để cho tim đập nhịp tưng bừng

rộn rng swing giựt shộp huy hong

mi mẫn slow m rumba tnh tứ

đẹp đi cuộc khiu vũ trần gian

mừng vui ngợp ngời ước thệ

 

hy để tay tm tay

v ngn lần theo ngn

mc ngoặc ngoo.  ngoo đời đời

hy nng bỏng than hồng lồng ấp

nỏ sợ chi hn đng rập rnh

hy nước ro si

tnh đầy

 

 

tc trực

ci lưng mn một gc

tự buồng thiếu hơi người

by giờ gối c cặp

v giường nằm c đi

 

 

41 năm trước

                        [ bố viết cho mẹ giờ tặng DKND ]

nh anh c mnh anh.  l 1

c em về.  gp 1 thnh 2

người hai phương nui 1 ước mơ di

chung vốn liếng.  gp nợ duyn lm 1

anh 1 tri tim v em cũng 1

1 hay 2 th mu vẫn chung dng

nước trn nguồn ra biển vẫn l sng

em hẹn nh.  tnh tro dng nước biếc . . .

 

 

HongXunSơn

6 novembre 2012

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net