h o à n g x u â n s ơ n

 

 

minh thi
          tất nhiên, bỗng thấy
 

 

những cây gió đứng rùng ḿnh
những hoa mây nở cùng thinh lặng trời
đời ḿnh. một phút rong chơi
chuyến đi miên viễn về ngời nhân văn
áo thơ xin mặc một lần
cùng biên độ trắng của ngần chiêm bao
biếc xanh như ngọn tư trào
run run như hơi thở trao về người

câu thơ sáng. tỏ ḷng đời
với duyên lâu. chữ. với lời tịnh tâm
với đa nguyên đă hóa rằm
đêm thu nhập tới ngày trăm năm chờ
với anh em với bạn bè
với côi cút. niệm. lắng nghe t́nh đầy

hoàng xuân sơn
3 juillet 2015
 


art2all.net