h o à n g x u â n s ơ n

 

m ớ i  x i n

naoḷngnaoḷng ôi
nao ḷng
người em đẹp gái khiến ḷng ḿnh tra lăo
cũng thấy xôn xao diệu kỳ
không phải lời tán nhảm từng li ông cụ
trời cho nhan sắc. cái đẹp
[ không biết tụng ca e thành một lũ ngu phu tùng đảng ]
ôi ta. ồ không
cục mịch cuống cuồng
lăng xăng
bên đóa dung vàng nghịch ngợm
năm ngón mềm khỏa nước tung tăng
ối giời. bày ra chi tên với tuổi
tháng cùng ngày
xin được âm thầm
trái lụng
tàn
nhang

17 nov. 2014

~~oOo~~

 


nghe trên đồi

một ngày tôi nghe bạn gơ
leng keng tiếng nhạc trên đồi
hóa ra con đường sắt dại
cụng đầu một lẵng rong chơi

chao ơi tiếng rừng tiếng núi
tiếng xanh sóc mọi vang rền
tiếng của bàn chân rất trắng
trùng tŕnh đổ suối qua khe

in h́nh nghe tôi được mất
thoắt hiện đó rồi đi đâu
núp xem nơi tàn lá mục
mắt ai. và nỗi buồn rầu

21 nov. 2014
hoàng xuân sơn

 

 

art2all.net