h o n g x u n s ơ n


 

một bi thơ cũ điệu buồn
gởi bạn ti Nguyễn Xun Hong

ti c thời ở đường 14 nay li lại 12
những phiến gn năm thng trổ di
chẳng biết khc no mnh an tọa
ti quen sống một đời xa lạ
lc nhớ lại mnh lởn vởn trần my
lau sậy ven sng hồn liễu rất gầy
bến đ chia xa mu trăng lạnh
cuộn chỉ rối bời khng ai quay nhnh
con su vẫn đo l ngoi vườn
mnh vẫn nhủ mnh nhớ nhớ thương thương
tuồng tch ấy c chi đu m vọng nội
ờ. th vết đau bn trong vẫn hằng si nổi
mặt trời trn da lửa đốt m hồn
cnh tay trần. phế tch. những nụ hn
đ hoang dại theo chiều tc trắng
c khi nao bồn chồn hơi thở ngắn
m sng cuồng biển dậy mnh mang
ti biết đời rung theo mỗi giọt đn
cng nốt lặng buổi về cm nn
hoa tri đầu thềm hương non gi chn
chn bết bn. thm vụng nước mưa
những ma đi sấm nộ khng ngờ
nước mắt con chim nhỏ đầu cnh vim nhiệt
cy l ngoi sn vẫn cn thao thiết

hong xun sơn
cuối thng 6 hai ngn mười bốn

Chc lnh bằng hữu,
HXS

 

art2all.net