h o à n g x u â n s ơ nmột mảnh phim

cứ chạy đi chạy bộ
biết đâu ra kịp bến tàu
cứ chạy đi đừng ở lại
quăng đồng
biết đâu trời thấp thỏm
mưa


quá chưa mùa xuân      trời
toan mưa ngâu
mưa thật rồi lạy trời mưa xuống
chưa tới tháng sáu. bài thơ. mưa
người thi sĩ           cái chết
nước sông hom
máu
nḥa lệ

hoàng xuân sơn
hai mươi chín tháng tư/2015


art2all.net