h o n g x u n s ơ nm ộ t   v i   k h u n

 

cung trầm. dưới độ mi cong
sao che mắt nhắm
cho lng mỏi m
nụ hn mở h bao giờ
hơi run của chữ
hương mờ của cu
tại v thần tr đu đu
lắng nghe trầm tu rất lu ngọt ngo
nghe từ hong hạc bch cu
nn hồn thơ dụi qua cầu mỏi nghing
tại v tc đổ rất mềm

 

m lầm lũi đi mấy cu
chợt tay khng cn nghe nặng
phủi rơi trăng nước bn cầu
bin giới nằm trong miệng đắng

giờ ny ng y ng phạn
đ tắt nhm chữ kh bồi
để nghe buổi chiều rất lng
đi vo bộ dạng đi mươi
 

khng ngủ được. l khi khng được ngủ
mở hai mắt ng chằm chặm quanh mnh
ngủ khng được c v tờ mộng rch
dạ thưa nường đồi ni chợt rung rinh

 

đui mắt khc
trần gian ảo
một con nằm
hai con đứng
ni nhọn hoắc
xương mềm rục
triệu vết cắt
từng khc i
thm nhưng nhức
từng khc        i
 

vẫn cn đau đấy em ơi
hai mươi năm hơn hai mươi. thở di
triều sng ngạ xuống mấy vai
nhnh sng no đ thai hoi phục sinhhong xun sơn
24 mars 2015
 


art2all.net