hong xun sơn

 

m ư a  b   n h n

 

 

 

 

 

 

 

                         mưa b nhn. bịt mắt thơ

                chữ run rẩy                                       

                           đứng bn tờ thư xanh

 

mưa tụt xuống đứng bn đường

cng người ẩn tr hin thương nhớ ny

tc chiều

ướt đẫm ngọn cy

h hương khuất nữ

nghe đầy hai vai

hồng ngh

rụng tuổi my di

sng run ngọn l

cho bầy chim ku

[chim chp chim chp ma yu]

buổi xưa. người đến yu kiều

mắt đăm đắm

m ra chiều thẹn, e

[c phải] trời hun nắng

mưa, khng d

đưa nhau về dưới hin che

tự tnh

 

HongXunSơn

dec.10

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net