h o n g x u n s ơ n

 

 


MA H CỦA [M]
Em cứ nấp như thế
trong o vy
trong khăn qung cổ
nấp trong giy giy rủ đi chơi
trắng tinh cng gi
em cứ rnh rang đy đ
nấp trong cy nắng nhn mồ hi trộm
nấp trong cơn kht bia vại um tm
du theo bạn ni cười hể hả
những vin đ chạm ngy lanh canh
em cứ thế nấp vo tăm bọt
bọt sủi tnh thơ
c anh ngồi đợi
buổi chiều
loang dần cuộc phiếm duh o n g x u n s ơ n
19 thng bảy 20

 

 


art2all.net