h o n g x u n s ơ nm a m n g đ m m ộ t v ế t

m i ể n g b u ồ n
tậu cho đm
một bng nh
tậu cho người một cửa ra thần ph
biếm lời. vo nhẽ xun thu
với hờ đng ti
my m cuộc vui
by giờ đậm. đặc. điếc. đui
v hồn đng cứng
giữa mi điu ngoa
khng thể ngờ một phẩy. hoa
đ co gai dữ
nt ta thm cư
mới hay ci c vẫn r
rỉ trong tận tuyệt
buồn xo
kiếp
đời


buồnbuồn
rủ phố ln chơi
rủ đường đi lạc
vo nơi bt bng
rồi đơn chiếc.
                     vẫn c cng
lm sao rủ được
t lung ni              đồi


t ị n h b n h
tai che            miệng
bịt kn.  lời
thi. thi ngậm
khẩu
cho đời tịnh yn
cho mưa lụt cả 3 miền
ngồi ring 1 cht
ưu                phiền
mộ
bia


t h n g k h n g t h ấ y
ci ma chi. quỷ.
[ti].              trn
nằm lan trong một mối hn rẫy run
nghiệm lm chi. l đ tn
đất đ chi lạnh
hở hang tnh ngời
bước chn no r. dẫm. phơi
ci sần sượng của
thng mười.        một
đau


HongXunSơn
một. thng mười một. mười ba

 

art2all.net