h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

mưamưa nắngnắng


 

đợi chờ


chúm chím môi lâu cười cũng mỏi
anh c̣n phơi áo giữa vân ṃng
vàng chiều mưa giạt nghiêng vào nắng
chợt lóe bất ngờ một ánh sông

 


ngày mùa


ngày ra đi với gió mù
hợp âm của nắng
ca trù của mưa
vận hành khúc hát ban trưa
đẩy ra âm lượng nghe vừa thịnh suy

 


lục bạ


đă là một trận mưa bay
ngồi nghe mạt lộ chan đầy quăng không
bạ tôi riêng. lục. giữa đồng
thuỷ ương c̣n đậm khúc hồng nắng thêu


hoàng xuân sơn
tháng 8, 9/17

 

 


art2all.net