hong xun sơn

 

m ư ợ n  g ậ y  t h i ề n  p h a n  n h ư

m a  t h m  m ộ t  c h ặ p

                           gởi Chạy

 

mở cửa. đng cửa. ngy teo lại

đm nở trắng ra hơi m u

thiu thỉu nằm ườn thn c chết

đẩy ci phồn hoa vẫn tối h

 

vịn vo tay gi. gi mất trớn

c ng sng soi đến nghn năm

đời vui chỉ sống vi ba bận

một chỗ l th. một chỗ nằm

 

đừng hng bắt chước chim khoe giọng

thanh tao buổi sng, ngt buổi chiều

ht? ht s s như nắm đất

tưởng mnh tươi tắn. thiệt buồn hiu!

 

gậy chống đi m rồi cũng oải

lc cc đường phố gọi đường đ

con trăng ci rạp đ ln bng

đuổi l đm đm rụng ngốt h

 

rồi bay một trận. m mắt đất

xứ bỗng thong manh. nước qung g

xin chỉ gim m phn dậu hứng

bốn ma phơi tạng. ớn xương da!

 

HongXunSơn

đầu năm Tn Mo

 

 

trang hong xun sơn

art2all.net