h o à n g x u â n s ơ n

 

 

năm nào
     con cá sùng đớp bọt
     dưới mảnh trăng hao gầy


năm nào tôi cũng viết
những bài thơ theo mùa
để làm ǵ không biết
những bài thơ bài thơ

trăm câu chữ xấu xí
đeo phiến hồn già nua
tâm thức chừ ngủ cạn
nét sắc sảo thêu thùa

năm nào tôi cũng nhớ
rằng ḿnh vẫn làm thơ
như mùa hung nước lũ
qua sông chẳng gọi đ̣


hoàng xuân sơn
8/8/2015
 


art2all.net