h o à n g x u â n s ơ n

 

 

neutre

anh thức dậy viết trong cái trảng đầm lầy của định kiến
và sự bất lực ngôn từ
cơn mơ th́ ngắn ngủi. mà đời sống kéo dài
những quăng ngắt không có ǵ thay đổi
chập chờn vào một nhánh tẻ địa du mông lung
cuộc đời cho ta nhiều hăm hở
sự nguội lạnh lan nhanh đến độ lấp trùm mọi thứ
vẫn yêu đời. những cuộc rượu
và dạ hội nhân t́nh bôi vẽ
không có ǵ thôi thúc ḿnh trong mỗi bước nhảy
căn pḥng hoành tráng nhạc d́u êm buông dậm dật
vậy mà vẫn chờ đợi [mơi ṃn]
những cuộc chạm trán không ai mời
chui rúc vào những viên prozac
cái tính ư bất thường hai bờ phối ngẫu
ậm ừ cho qua
cơn dị mộng

cứ để đêm. nằm. với khoảng trống
những cái đầu châu lại hát bè làm nên khoảnh hiện diện
vũ trụ đêm chóng vánh mở. rồi tṛng
cuộc hẹn với ứng viên thường trực thuốc men
cái bụm xuyên thần. thổ tả
khoan. khoan hăy gượm
tuồng tích ngăn chặn cuộc tháo chạy
về phía lịch sử
không tên

cái làm nên mỗi đơn vị
là hội đồng phán xét
hôn nhân
khi ta không c̣n đóng góp được ǵ
mồ chôn trống vắng


Hoàng Xuân Sơn
sáng ngày 9 dec. 2013

 

 

art2all.net