h o n g x u n s ơ nn g y t m t h n g b a.
                                đ q u a

                                       [ n g h ĩ r ớ t ]


t ỉ m u ộ i
thoạt đầu em bước ra thẹn th
chợt chị đng đng
nổi                      gi


b ọ c y
mưa luồn ci cy
cy luồn ci rừng
rừng luồn ci người
người mọp mẹp
trn phc phận ươn hn
su bọ


l c o n k i ế n
ci kiến cn biết nhặt thức ăn thừa cho đồng bọn
con người mở rộng ti tham
v hầu bao thắt chặt


l b a o b
i!
chỉ ci bao cao su
m lm nn chuyện lớn


m ẹ s i n h
lu lu mẹ đẻ một thằng phm
trt lăn v bụi
lu lu mẹ chơi hụi
hốt ton phường lu la


h
con khỉ gi chết nhăn răng
cn đặt by co chỉ


p h n g
người bảo thơ ti thiếu sức mạnh
bởi v ti khng chịu la lng
v m khua ching g m
rốt cuộc cũng thng thnh ma tang


b ắ t đ ầ u
cng l chị em cả đấy
thi
đừng


HongXunSơn
8-9 thng ba năm mười ba

 


art2all.net