h o n g x u n s ơ nngy chn thng hai. mười lăm


lướt qua

ti bay ln cng nắng
đi mắt nắng trong veo
ti rớt xuống cng mưa
chng chnh cửu vạn
[mưa. mưamưa nặng hột]
ti ngồi rất ủ dột
giữa hai hng cy thưa
một chuyến xe lướt qua
một bng người khuỵu xuống
đm ơi đm. về muộn


bng bong
đm hm nằm nhơi một mớ hỗn độn
bng chữ
thần cu
thn
nguy nga hnh tượng
luộm thuộm sắc mu
nhuộm vải khng ra thớ
mất mặt thuyền đ
be bờ sng nước

sng ra nằm nhai lại
bầu b rỗng tuếch
lũ tn
thơ sạt nghiệp


lu mới thấy
bng đồi
ng xuống rừng sao
đm trồi nguyn thuỷ
bưng vo địa dư
nước tri
đất cũng khật khừ
mỏi thn tượng đ
tn dư cuộc về
by giờ hồng miết chn đ
ma son ối vỡ
nh m rập rờn
lưỡi dao cn. nt mộ. chn
hoa văn cn một cht
bồn chồn. đau
cuống trần người ở rất lu

hong xun sơn
 

 

 


art2all.net