h o n g x u n s ơ nn g y c ủ a  t a

 m khng ở giữa mắt. v c
m ở giữa thức tầm pho tm mạch
my rậm chớt nh
chực nhảy ra khỏi thần hồn
ở đ cuộc giằng co những con chữ mạc-r cười khoi tr
chắc g viết được. sất hai đầu
tộng bộng đất v nước
chẳng lm đặng g ci chỏ thc hoang
khng đời no bắn đi thong manh những vin đạn
hnh hnh đi mắt quy ngược hận th
liệu php đời ny bứt tung hết khuy nt
cứ để gi my m x o
nt nhu cơn động binh

nhnh đa hoa em cầm ước g đi nh
đừng mi hương thổ tả
kết chm lễ lạc heo may


ngy của ta viết to lao chỗ tối m m con cứ hỏi
ngy ta bố thch qu g?
khng. con [lm ơn để bố nhớ]
thin hạ chạy rần rần ngoi đường
ừ, ny
từ đỏ hỏn. lật. b
chập chững lng liếng khc cười
lừng lững vo đời mươi mười lăm
ba bốn chục
qu của bố ngy ta
chỉ l con đấy thi

 

HongXunSơn
fathers day 2013


 

art2all.net