h o n g x u n s ơ n

 

 

 

 

ngy xưa


thử rụ rị với cơn mơ
chợt theo cơn mớ lập lờ hoa dung
mặt ai np sau mịt mng
con mắt vẫn ly trn khung chực chờ
by giờ tương tế lửa hơ
chiều len bếp ấm quyện hờ khi xanh

 

 

 


thu xưa


thi ngọn gi chiều đừng cố lết
về hang d chiến lũ dơi m
ngoi hin cọng nắng vng đi lạc
l rụng trn đồi thu ơi thu
heo may mun đời l bệnh l
vỉa h giam kn một bn chn
biền biệt ai tri mầu my ta
bỏ lạnh xa xi một cht gần


hong xun sơn
8, 10 oct.2017
art2all.net