h o à n g x u â n s ơ nnghe
hư vô nghe tiếng sấm
bỗng giật ḿnh thiên tai
một con thuyền bị đắm
một thân nước trôi dài


viết
viết thủng cả màn đêm
mà mắt tờ vẫn trắng
và quyển vẫn khuất ch́m
nơi bến bờ hoang vắng


không
nghe gió vểnh râu gào
trên cung đàn tận tuyệt
gă giang hồ ngước mặt
tạ t́nh cơi vô âm


Hoàng Xuân Sơn
đêm 18/11/13

 


art2all.net