h o n g x u n s ơ nngoại hnh. một dấu chấm

đứng đợi. cuối đường mnh eng
my nghing. chiều vng phụt tắt
nửa khuya trăng gấu bn thềm
tn mộng. khi bay dờ dật

hương đưa. kỵ sĩ một thời
lun xa tu h ngầy ngật
tiếng ci chết chẹt sinh nhai
quẹo một khc cầm rất gắt

c khi o p nằm vo
c khi trn ra đại hải
nằm cao. gc mi nằm cao
sao tua rớt trn ln bi

bước tới. lc no ty nghi
đứng lại. chng chnh đứng lại
thi con suối đ mơ hồ
trỗi một bng cười xa ngi

hong xun sơn
6 mai 2014


 

art2all.net