h o à n g x u â n s ơ n

 

 

ngọc vẫn hồng

     giữa dài và ngắn
     giữa đêm và ngày
     không c̣n lư sự


     [đọc Thơ Ngắn, Đỗ Nghê]


đường dài như một nét mi
bằng nửa thế kỷ tựa kề vai thơ
t́nh của sông
ư của bờ
sóng đưa về một chút
ngơ ngẩn
c̣n


hoàng xuân sơn
26 tháng 11 năm 2017

 

 


art2all.net