h o à n g x u â n s ơ n

 

 

N G Ó N T A Y Đ Ờ I


Biếm thân vào nhẽ tạng
hiểu được tánh vô ngờ
ngôi rẽ đời sáng láng
ở một ḷng nên thơ


Ta như mây cô đơn
mây bay về xứ bạn
ta như ngày cô đơn
ngày cụt chân trác táng


Con mắt khua hồ mị
vén hết rèm đoan trang
em về nơi ngươn thỉ
hao hớt một cung đàn


Ngón thánh tâm bừng bừng
banh son lồng ngực mới
cái chết một người dưng
ngón tay đời chỉ rối


HOÀNG XUÂN SƠN
17 dec . 07

 

 

art2all.net