h o à n g x u â n s ơ n

 

 

 

nguyệt cầm

 


bây giờ rượu khản môi se
đêm sâu gục mặt xuống hè dư âm
nghe trăng c̣n chút sanh cầm
vào phách đuổi nhịp bóng chầm hoang tê
lạnh miênmiên        suốt cổng về
hoàng ngâu bụi nhỏ hương kề mấn thu
người bận áo xanh tù mù
phiên âm một khoảng đời tư rộn ràng
nghe trời c̣n phím ngân vang
cầm tay uỷ nhiệm cung đàn thiếp mê
liệu trăng có biết sương nḥe
trên vai cổ lục hồng nghê chối từ

 


hoàng xuân sơn
6 oct.17
 

 

 

 

 

 

 


art2all.net