Hoàng Xuân Sơn

 

Để nghe được nhạc trên a2a, xin download Adobe Flash Player.

Không nghe được, xin nhấn vào tựa đề để tải về:

 

t r ờ i   m ư a

 

Thơ:  Hoàng Xuân Sơn

Nhạc:  Lê Văn Thành

Tiếng hát:  Hoàng Xuân Sơn

Tiếng đàn: Trần Mộng Cương

 

 

Em lo ǵ hạn hán
Trời mưa xuống kia rồi
Dẫu ḷng anh khô cạn
T́nh anh vẫn thế thôi

T́nh anh như nước về
Qua sông qua núi đồi
Đời anh cây củi mục
Tấp giữa ḍng mà trôi

Ḍng trôi đi trôi măi
Củi mục hồn xanh tươi
Em lo ǵ hạn hán
Trời mưa xuống kia rồi

Trời cho mưa ân sủng
Mai sẽ ḷng tinh khôi
Sợi tơ hồng êm ái
Buộc đời nhau không rời

 

 

art2all.net